Dystrybutor produktów chemicznychKairos PolskaKairos

Wywodzące się ze starożytnej greki słowo Kairos oznacza punkt zwrotny związany z podjęciem decyzji, która radykalnie odwraca dotychczasowy bieg zdarzeń. Taką radykalną zmianą dla każdej lakierni proszkowej może być wdrożenie produktów chemicznych Kairos.