Testy w komorze solnej 300h

Korozja to nieustanny wróg wszystkich materiałów i powłok, które narażone są na działanie czynników atmosferycznych. Właściwa ochrona przed rdzą i innymi formami korozji jest kluczowa nie tylko dla trwałości, ale również dla bezpieczeństwa i funkcjonalności różnych struktur i urządzeń. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi oceny odporności korozyjnej materiałów jest test w komorze solnej, zwany również badaniem w rozpylonej solance. Dla naszego Klienta pracującego z różnymi materiałami wymogiem było uzyskanie maksymalnego podejścia pod powłokę farby do 5mm po 300h w komorze solnej. Jakie wyniki uzyskaliśmy?

Materiały

Próby przeprowadziliśmy na naprawdę szerokim przekroju materiałów, z którymi pracuje nasz klient. Były to próbki stali, ocynku ogniowego oraz aluminium ekstrudowanego. Czy technologia Kairos zachowała się podobnie na różnych materiałach?  Powstrzymamy się od komentowania, choć musimy przyznać, że o wynik testu byliśmy spokojni. Pokazujemy zdjęcia wykonane po przeprowadzeniu testu.

 

 

Rezultaty testu – wzorcowe zachowanie powłoki

Jak widać na zdjęciach, po 300 godzinach prób w komorze solnej na żadnej z próbek nie pojawiło się podejście pod powłokę farby, a korozji/reakcji poddały się wyłącznie naruszone mechanicznie miejsca. Każda osoba z branży lakierniczej wie, jak duże znaczenia dla odbiorcy produktu ma trwałość powłoki. Trwała powłoka może przełożyć się na lepszą/bezpieczniejszą gwarancję, mniejszą liczbę reklamacji, a nawet może stanowić element pozwalający uzyskać przewagę konkurencyjną ( np. nasze produkty wyglądają lepiej mimo upływu czasu).

Ale to nie wszystko

Trwają prace nad wdrożeniem produktów Kairos. Już na etapie planowanie wiemy, że uda się skrócić linię przygotowania powierzchni do lakierowania z 6 do 3 stref. Ale to nie wszystko. Naszym zdaniem równie ważną korzyścią co poprawa jakości i trwałości powłoki, jest obniżenie temperatury kąpieli z 45°C na  25°C. Jak duże oszczędności energii może wygenerować taka zmiana? Temat omówiliśmy w naszej prezentacji na Sympozjum Lakierniczym Wagner w 2024roku.