Jak przygotować powierzchnię metali przed malowaniem proszkowym przy pomocy myjki ciśnieniowej typu Karcher?

W praktyce przemysłowej bardzo często są stosowane myjki ciśnieniowe typu Karcher. Są obecne tam, gdzie wydajność lakierni nie uzasadnia inwestycji w pełni automatyczną linię do mycia lub myte elementy nie mieściłyby się w kabinach do mycia lub tunelach.

Po co?

Przygotowanie powierzchni metali polega, w pierwszym rzędzie, na usunięciu z powierzchni elementów wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na przyczepność farby proszkowej. Mowa tu o zanieczyszczeniach olejowych (odtłuszczenie) oraz tlenkach tych metali. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku detali aluminiowych i ocynkowanych. Po umyciu, preparat chemiczny reaguje z powierzchnią metali, tworząc tzw. powłokę konwersyjną. Podnosi ona przyczepność farby i zwiększa odporność korozyjną.

Rozwiązania techniczne

Zwykle proces mycia i nakładania powłoki konwersyjnej (pasywacji) jest realizowany na specjalnych stanowiskach.

Detale są umieszczane na tacach ociekowych, a następnie poddawane są myciu ciśnieniowemu. Roztwór myjący jest zawracany z tacy do zbiornika głównego. Stamtąd, najczęściej grawitacyjnie, jest dostarczany do Karchera.

Po umyciu konieczne jest spłukanie elementów wodą.

Przy takim podejściu można wykorzystywać roztwór myjący w dłuższym okresie czasu. Nic nie jest jednak wieczne i kąpiel ostatecznie wysyci się zanieczyszczeniami i zmywanym olejem.

Zdarza się także, że użytkownicy wykorzystują systemy dozujące chemię instalowane na myjkach ciśnieniowych typu Karcher. W takim przypadku, po nastawieniu żądanego stężenia roboczego, układ sam podaje odpowiednią ilość koncentratu i miesza go z wodą przed podaniem na lancę natryskową.

Nie ma wówczas zbiornika głównego, w którym jest zbierana kąpiel.

Minusem takiego rozwiązania jest jednorazowe wykorzystanie roztworu, który po myciu trafia od razu do utylizacji.

 

Problemy z fosforanowaniem

Najszerzej spotykanym typem chemii do mycia i przygotowania powierzchni (pasywacji) jest fosforanowanie żelazowe. Ma jednak swoje braki, jeśli chodzi o eksploatację:

– wysokie temperatury pracy – powyżej 65 ºC

– tworzenie szlamów i osadów – blokują one przewody, dysze, boilery podgrzewające kąpiel roboczą.

Bardzo często zdarza się, że myjki ciśnieniowe typu Karcher pracują rotacyjnie – jedna jest w naprawie ze względu na osad, a druga jeszcze myje. Koszty takich napraw mogą być niebagatelne – koszt samej wężownicy do Karchera to średnio 1000 zł netto.

 

Alternatywa dla fosforanowania – chemia Kairo-SURF w myciu wysokociśnieniowym

 

Produkty Kairo-SURF stanowią realną, działającą alternatywę dla tradycyjnej chemii fosforanowej.

 

Niska temperatura pracy – 25-30 ºC

 • Skuteczne mycie niemal w temperaturze otoczenia pozwala zmniejszyć koszty z tytułu podgrzewania kąpieli.
 • Zmniejszone parowanie poprawia środowisko pracy.

Brak tworzenia osadów

 • Produkty Kairo-SURF nie zawierają fosforanów. Z tego powodu nie ma tworzenia osadów w urządzeniach ciśnieniowych i blokowania dyszy, przewodów, czy też usterek bojlerów.

Myją wszystkie materiały

 • Produkty Kairo-SURF myją i nakładają powłokę konwersyjną (pasywują) na stal, stal ocynkowaną, stopy aluminium, alucynk.
 • Nie tworzą białych nalotów na aluminium

 

Niski koszt eksploatacji

 • Typowe stężenia robocze to 5-7 gramów / litr kąpieli. Ponad 4 x niższe stężenia niż produktów konkurencyjnych.
 • Pracują w takich samych zakresach ciśnień jak tradycyjna chemia.
 • Aby przyspieszyć proces suszenia, można do płukania zastosować wodę o temperaturze ok 50 ºC.

 

Brak konieczności stosowania dodatków wspomagających

 • Nasze produkty są gotowe do użycia bez dodatkowych środków. Wystarczy rozcieńczyć je wodą do stężenia 5 do 7 gramów / litr.
 • Nie ma potrzeby przeprowadzenia korekty pH przy pomocy roztworów NaOH – nasze roztwory są samobuforujące, co oznacza, że pH samo stabilizuje się na określonym poziomie.
 • Nie trzeba stosować specjalnych dodatków poprawiających własności myjące.