Przygotowanie powierzchni do malowania proszkowego na linii produkcyjnej kotłów C.O.

Przedstawiamy efekty współpracy z firmą Defro - wdrożenie chemii Kairos w postaci środka Kairo-SURF PF pozwalającego na dokładne mycie i przygotowanie powierzchni do lakierowania proszkowego.

Przedstawiamy efekty współpracy z firmą Defro – będącą jednym z większych producentów urządzeń grzewczych w Europie: kotłów c.o. na biomasę, wkładów kominkowych i piecyków pelletowych. Spółka dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, a stale poszerzana oferta asortymentu wymusza nowoczesne podejście, również w zakresie przygotowania powierzchni do lakierowania proszkowego.

Defro korzysta z automatycznej myjni modułowej, w której mycie odbywa się w 3 etapach;

 1. Mycie z wytworzeniem warstwy konwersyjnej
 2. Płukanie wstępne
 3. Płukanie końcowe

myjnia modułowa

Elementami poddawanymi myciu i przygotowaniu powierzchni są elementy kotłów C.O. wykonane najczęściej ze stali gorącowalcowanej. Jest to typ materiału, który sprawia zwykle sporo kłopotów z uzyskaniem odpowiedniego poziomu odtłuszczenia.

Sytuacja zastana

W trakcie wspólnej z Defro analizy, wyróżniliśmy kilka kluczowych elementów, które po zmianie pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo i obniżą koszty działania myjni modułowej:

 • Temperatura – elementy myte w temperaturze 50°C;
 • Roztwór myjący – korzystano z wysokich stężeń preparatów do fosforanowania oraz dodatków odtłuszczająco-myjących. Efektem było wysokie zużycie na utrzymanie bieżących parametrów roboczych;
 • Szkodliwość – używane środki były żrące, wymagały zabezpieczenia u osób obsługujących tę część procesu produkcyjnego i ich ciągłą uwagę;
 • Jakość uzyskiwanej powłoki konwersyjnej i stopnia umycia – na powierzchni mytych komponentów zidentyfikowano niedomyty olej widoczny również na polakierowanych elementach w postaci żółtych plam, które wymuszały ponowne lakierowanie.

Wdrożenie produktów i chemii Kairos

Po przeprowadzonej analizie zaproponowaliśmy wdrożenie produktu Kairo-SURF PF.

Wdrożenie poprzedzone było przeprowadzeniem szkoleń pracowników Defro. Po uruchomieniu myjni ponownie przeprowadziliśmy analizę sytuacji

 • Temperatura – nowa, skuteczna temperatura mycia wynosi 25,7°C, co generuje znaczne oszczędności energii potrzebnej do podgrzania cieczy w myjni
 • Roztwór myjący – stężenia kąpieli myjącej wynosi zaledwie 0,5%
 • Szkodliwość – nowe roztwory należą do kategorii drażniących środków, są bezpieczniejsze niż żrące
 • Jakość powłoki – W efekcie wdrożenia produktów Kairos powłoka jest poprawnie umyta, a problem żółtych plamek oleju i konieczność ponownego malowania zostały wyeliminowane
 • W dłuższym okresie, producent kotłów CO uzyskał 5-krotny spadek zużycia środków chemicznych w procesie mycia przed lakierowaniem proszkowym
 • Produkty Kairos nie powodują powstawania szlamu, problem z jego zbieraniem, czyszczeniem dysz i utylizacją został całkowicie wyeliminowany