Kody odpadów związane ze zużytymi środkami chemicznymi oraz lakierami proszkowymi

Kwestie ustalenia prawidłowego kodu odpadu mogą przyprawić o zawrót głowy, zwłaszcza że narosło wokół nich sporo różnego rodzaju nieporozumień.

Katalog odpadów można znaleźć w rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 Dz.U. 2020 poz. 10.

Kody odpadów podzielone są na:

  • grupy,
  • podgrupy
  • rodzaje

Katalog klasyfikuje kody odpadów w zależności od sposobu ich wytwarzania. Są tam również wskazane odpady niebezpieczne (oznaczone *)

Najważniejsza rzecz o której należy pamiętać, to fakt, że obowiązek ustalenia prawidłowego kodu odpadu leży na wytwarzającym odpad i zależy od sposobu wytwarzania tego odpadu.

Przykładowo: Stefanowi połamało się krzesło plastikowe. Stefan będzie oddawał krzesło do utylizacji pod kodem 20 01 39 – Tworzywa sztuczne.

Jak to rozumieć?

20 01 to podgrupa „Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie”, 39 – rodzaj odpadu w tej podgrupie.

To samo krzesło będzie utylizowane pod innym kodem w przypadku jego uszkodzenia w fabryce gdzie powstało – np. 07 02 13 – Odpady z tworzyw sztucznych

07 02 – to podgrupa opisująca „Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych”.

Z tego powodu bezpiecznej jest rzucić okiem na katalog odpadów i znaleźć grupę, która najbliżej opisuje proces produkcyjny.

Biorąc pod uwagę lakiernię proszkową, będziecie Państwo mieli do czynienia z kilkoma kodami odpadów, związanymi ze środkami chemicznymi do przygotowania powierzchni oraz odpadowymi farbami proszkowymi.

Zacznijmy od farb proszkowych – tutaj wybór kodu odpadu będzie prostszy.

Zużyte proszki można zaklasyfikować do podgrupy

08 02 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych).

Konkretny kod odpadu jaki rzuca się w oczy to 08 02 01 – Odpady proszków powlekających.

W przypadku kąpieli do przygotowania powierzchni najbardziej właściwą będzie podgrupa

11 01 – Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania).

Ze względu na to, że odpad będzie zawierać m.in. olej obcy zmywany z detali to trzeba będzie patrzeć na kody odpadów z * – tj. niebezpieczne.

A oto kilka kodów, które mogłyby pasować:

– 11 01 06* – Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

– 11 01 11* – Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

– 11 01 13* – Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

– 11 01 08* – Osady i szlamy z fosforanowania

Nie są to oczywiście wszystkie rodzaje odpadów, jakie mogą powstawać w obszarze lakierni proszkowej, ale odpady związane z przepracowaną chemią wydają się sprawiać najwięcej wątpliwości naszym klientom.