Wdrożenie technologii Kairos w fabryce regałów magazynowych

Wprowadzenie nowych technologii do procesów przemysłowych to temat, który zawsze budzi wiele emocji i wątpliwości. Jednak w przypadku tego wdrożenia technologii Kairos, zdecydowanie mamy do czynienia z pozytywnym przykładem zmiany, która przyniosła producentowi elementów regałów magazynowych, wiele korzyści.

Wdrożenie miało miejsce w firmie specjalizującej się w produkcji regałów magazynowych, ale fabryka prowadzi również działalność usługową z zakresu oferowania usług lakierniczych. Jednym z kluczowych procesów w ramach świadczonych usług jest mycie powierzchni z wykorzystaniem fosforanów w celu przygotowania powierzchni do malowania proszkowego.  Poprzednio proces ten składał się z kilku etapów, co wymagało użycia kilku produktów chemicznych, przy stosunkowo wysokiej temperaturze mycia wynoszącej 55°C.

STAN PRZED WDROŻENIEM:

1. Strefa – mycie z fosforanem, temp ok. 55 C

2. Płukanie

3. Płukanie DEMI

4. Pasywacja

Wykorzystywano kilka produktów: fosforan, pasywację, regulację pH.

Wprowadzenie technologii Kairos przyczyniło się do uproszczenia procesu, który składa się teraz tylko z jednego produktu i trzech etapów płukania.

STAN PO:

1. Kairo-SURF PFAR, 0,7%, temp 27 C

2. Płukanie

3. Płukanie

4. Płukanie DEMI

 

O ile nie mamy wprost porównania kosztów energii (pomiary trwają), to wiemy, że dzięki niższej temperaturze pracy, oraz stosowaniu niskich stężeń roboczych, koszty powinny ulec znacznemu zmniejszeniu.

Wprowadzenie tej nowoczesnej technologii przyniosło w zakładzie wiele korzyści, takich jak:

  • niższa temperatura pracy, co wpłynęło na oszczędność kosztów związanych z ogrzewaniem,
  • niskie stężenia robocze, co zredukowało zużycie chemiczne,
  • stosowanie jednego produktu, co uprościło proces i zmniejszyło koszty,
  • bezpieczny produkt, który nie zagraża zdrowiu pracowników.

Powyżej opisane wdrożenie na linii lakierniczej regałów magazynowych to dobry przykład, jak wprowadzenie nowoczesnych technologii może przynieść pozytywne efekty przedsiębiorstwu, wpłynąć na poprawę procesów i zwiększyć bezpieczeństwo pracy.