Porównanie technologii Kairo-SURF i fosforanowania

Historia zna wiele przypadków, gdy doskonałe, innowacyjne technologie ginęły zapomniane w szufladach i laboratoriach. Tak było z pierwszymi samochodami elektrycznymi, które powstały w XIX wieku, tak było ze stalą damasceńska, której umiejętność wytwarzania zaginęła po XVII wieku. Jedną z częstszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak chęci poznania nowości. Tymczasem nowoczesne podejście do klasycznych zagadnień generuje oszczędności i pozwala uzyskać przewagę nad konkurencją. Nie inaczej jest z naszym najbardziej innowacyjnym produktem Kairo-SURF.

Aby najskuteczniej przedstawić zalety chemii Kairo-SURF do przygotowania powierzchni przed malowaniem proszkowym, porównaliśmy ją z dobrze znaną i powszechnie stosowaną technologią fosforanowania.

Mycie powierzchni środkami chemicznymi przed lakierowaniem 

Fosforanowanie

Alkaliczne mycie wstępne przebiega w wysokiej temperaturze większej niż 50 °C.

Konieczność bardzo dokładnego płukania po myciu wstępnym. Myte elementy, w wyniku oddziaływania napięcia powierzchniowego, potrafią „zabrać” ze sobą duże ilości środków chemicznych używanych w kąpieli, a ograniczenia projektowe pomieszczeń wymuszają często skrócenie stref ocieku. W efekcie powyższych wymogów inżynieryjnych, może dochodzić do niszczenia kąpieli nakładającej powłokę konwersyjną przez chemiczne środki myjące.

Kairo-SURF

Chemia pozwala na równoczesne mycie wraz z nałożeniem powłoki konwersyjnej realizowane jest w temperaturze 25-27 °C.

Mycie z konwersją odbywa się zwykle w jednym etapie, co pozwala na skrócenie całego procesu, a ewentualne przenoszenie kąpieli nie stanowi zagrożenia. Technologia umożliwia  stosowanie kaskady wstecznej w celu redukcji zużycia wody.

Środki chemiczne – bezpieczeństwo

Fosforanowanie

Używane środki chemiczne do mycia i odtłuszczenia powierzchni są niebezpieczne dla zdrowia operatorów

Wymaga stosowania kilka produktów chemicznych w procesie: środek do mycia wstępnego, dodatki poprawiające mycie, dodatki do korekty pH, produkt do tworzenia powłoki konwersyjnej, ew. dodatki fluorkowe (obróbka aluminium i ocynku) nierzadko toksyczne.

Kairo-SURF

Produkty Kairo-SURF są klasyfikowane jako „drażniące” – cechują się większym bezpieczeństwem dla operatorów.

To jeden środek chemiczny do mycia i nakładania powłoki konwersyjnej

Przebieg procesu przygotowania powierzchni do lakierowania

Fosforanowanie

Konieczność kontroli parametrów wielu produktów.

Praca w bardzo wąskich zakresach parametrów.

Skomplikowane, czaso i zasobochłonne metody pomiarowe do kontroli procesu fosforanowania lub wymagające drogiego sprzętu i odczynników.

Konieczność stosowania kilku produktów chemicznych na linii lakierniczej utrudnia dozowanie i zarządzanie środkami.

Kairo-SURF

Kontrola tylko jednego środka chemicznego.

Kąpiel pracuje prawidłowo w szerokim zakresie pH od 4,5 – 5,5. Proces kontrolowany jest praktycznie tylko pomiarem stężenia.

Proces jest kontrolowany przy pomocy pomiaru stężenia (prostego miareczkowania roztworem wodorotlenku sodu) oraz pH.

Łatwa automatyzacja procesu  np. zastosowanie pompy dozującej sterowanej sondą pH lub stałym dozowaniem upraszcza eksploatację linii lakierniczej

Wykorzystanie wody DEMI i odpady produkcyjne

Fosforanowanie

Konieczność stosowania wody DEMI, z zaleceniem stosowania na każdym etapie.

Szlam w przypadku stosowania fosforanów na myciu wstępnym

Kairo-SURF

Do sporządzania kąpieli używamy wody technologicznej. W przypadku obecności stacji DEMI w zakładzie lakierniczym, można zastosować wodę DEMI w ostatnim płukaniu.

Produkty nie zawierają fosforanów – z tego powodu nie ma szlamu w zbiornikach i kolektorach.

Przedstawiliśmy wiele korzyści dla każdej lakierni proszkowej wynikających ze stosowania produktu Kairo Surf do przygotowania powierzchni przed lakierowaniem. Jeśli masz pytania związane z wdrożeniem tej technologii w swoim zakładzie, to zapraszamy do kontaktu.